Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ekologa utför tjänster som att upprätta förslag till skötselplaner för t.ex. naturreservat och kulturreservat samt andra naturvårdsobjekt som kan tänkas behöva en långsiktig planering. Företaget erbjuder även flertalet tjänster inom skogsbruksnäringen. 

     Ekologa har bred erfarenhet av nämnda områden och exempel kan ses nedan:

     Förslag till skötsel och skötselområden för ett planerat naturreservat i Lessebo kommun, 2012. 

     Komplettering och naturvärdesinventering i naturreservatet Aboda Klint i Kalmar län, 2012.

     Ekologa (Jonas Wäglind) har utarbetat beslut och skötselplaner för Länsstyrelsen i Kronobergs län 
     under 2006. Nedanstående skötselplaner har utarbetats med ledning av Naturvårdsverkets handbok (2003:3).
     
     Beslut och skötselplan för naturreservatet Korrö i Tingsryds kommun
     samt Länsstyrelsen i Kronobergs läns författningssamling

     Beslut och skötselplan för naturreservatet Osby offerlund i Alvesta kommun
     samt Länsstyrelsen i Kronobergs läns författningssamling

     Förslag till skötselplan för naturreservatet Våraskruv i Uppvidinge kommun

Ekologa kan erbjuda tjänster inom skogsbruksnäringen med skogsbruksplaner, naturvärdesbedömingar för frivilliga avsättningar av mark till t.ex. naturvårdsavtal, olika typer av uppföljningar i gallringar och röjningar samt med beteskador.