Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

      – en konsult med blicken i natur och miljö

Ekologa är en konsult som utför teoretiska och praktiska tjänster

Till höger i bild finns exempel på teoretiska arbeten och praktiska åtgärder som Ekologa utfört hos företagets kunder under de senaste åren. Ekologa uppdaterar utbildning och kunskaper kontinuerligt för att uppdrag och utförandet av tjänster ska uppfylla de krav som kunder och myndigheter idag efterfrågar.Jonas Wäglind vid inventering av skyddsvärda träd, våren 2012.