Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

      – en konsult med blicken i natur och miljö

Ekologa är en konsult inom natur- och miljösektorn.

Ekologa har bred kunskap och erfarenhet inom natur- och miljöområdet. Företaget erbjuder tjänster som inventeringar, miljöövervakning, påverkansbedömningar (vindkraft och byggnationer) planläggning/planering (skötselplan/skogsbruksplan), naturvärdesbedömningar (förstudie, fjärranalys och datafångst), miljökonsekvensbeskrivningar (etableringar och infrastruktur), täckplaner, efterbehandlingsplaner och guidningar samt geografisk informationsbehandling (se tjänster). Ekologa utför likaså praktiska åtgärder i skog och odlingslandskap. Ekologa har även stor kunskap och erfarenhet av att fotografera och har bildförsäljning i form av hotade arter, naturtyper och miljöbilder.Jonas Wäglind vid tangentbordet, hösten 2011.