Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ekologa utför tjänster med miljöövervakning och inventeringar inom odlingslandskap, skog, våtmarker och vatten. Miljöövervakning är ofta kopplad till särskilt framtagna program, där Ekologa kan erbjuda hjälp med utvalda delar ur programet eller hela program. Exempel på inventeringar/miljöövervakning som Ekologa genomfört har varit att följa speciellt hotade arter såsom (fältgentiana eller brand-/svedjenäva), organismgrupper (dagfjärilar, skinnbaggar, vildbin eller ängssvampar), naturtyper (6410 och 6510 eller 9010 och 9070) och vegetationstyper (askskog, bokskog eller rikkärr).

Ekologa har bred erfarenhet av nämnda områden och exempel från genomförda inventeringar ges nedan:

Inventering av vityxne i Kronobergs län 2010, 2011 och 2012 (ej offentliggjord/sekretessbelagd)

Inventering av skyddsvärda träd i Kronobergs län 2011 och 2012 (ej offenliggjord)

Inventering av höga naturvärden och biologiskt intressanta områden i kraftledningsgator 2011 och 2012 (ej offentliggjord)

Inventering av spelande kornknarrar på Öland 2011 med metodik från inventeringen 2008

Spindelörtskinnbaggen Canthophorus impressus i Östergötland - förekomst och åtgärdsbehov (2010)

Inventering av spelande kornknarrar på Öland 2009 med metodik från inventeringen 2008

Inventering av brand-/svedjenäva i Uppvidinge och Lessebo kommun, Kronobergs län 2009

Inventering av brand-/svedjenäva i Årteryd, Östergötlands län 2009

Inventering av fältgentiana i kronobergs län 2008-2009

Biologisk mångfald i naturreservat i Kronobergs län utfördes av Ekologa 2007, exempel på Access-databaser finns från art/area/storyta 2 i Ideboås naturreservat, storyta 3 i Korrö naturreservat samt art/area/storyta 1 och art/area/storyta 2 från Skäraskogs naturreservat. Bilder från naturreservaten finns under fliken Foton/miljöövervakning.

Strandmorfometri
, vattenståndsförhållanden och vegetation vid Nerängarna och Lillåns utlopp i Emån, NV Emsfors. Högskolan i Kalmar/Länsstyrelsen i Kalmar län 2004.