Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ekologa kan erbjuda diverse åtgärder i skog och mark som t.ex. gränsmarkering, röjning, gallring, mindre avverkningar och planteringar samt uppföljning av nämnda åtgärder. Företaget planlägger även gröna skogbruksplaner och naturvärdesbedömningar. Naturvärdesbedömningarna kan t.ex. ligga till grund för frivilligt avsättande av naturvårdsområden med sk. naturvårdsavtal. Ett exempel på grön skogsbruksplan som planlagts med verktyget PC-skog: Grön skogsbruksplan: Granberget


Ekologa har genomfört en större naturvårdsbränning (ca 17 ha) den 1 juli 2010, tillsammans med Skogssällskapet vid Smedjevik i Kalmar län.


Vidare har Ekologa gränsmarkerat naturreservaten Dalby lund, Högenäs orde, Horsö-Värsnäs och Lidahult naturreservat, samtliga i Kalmar län under 2011 och 2012.