Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ekologa kan erbjuda guidningar i naturreservat och visningar av olika typer områden, hotade arter och skogstyper. Jonas Wäglind har bland annat guidat för bl.a. Länsstyrelsen i Kronobergs län och Skogsstyrelsen i Region Öst.